Skip to content Skip to footer

ERP OKUTMANLARI KISA TANITIM

VİRAMES KISA TANITIM

ÜRÜN TANIMLAMA VE İZLENEBİLİRLİK PROSEDÜRÜ

1.)AMAÇ

Bu prosedürün amacı, müşteriye sunulan ürünlerin ve/veya bu ürünlerin bünyesine giren hammadde ve yarı mamul malzemelerin temin, yapım, müşteriye teslimi ve teslim sonrası gözetim aşamaları boyunca açık bir şekilde tanımlanması, işaretlenmesi ve istenen detayda izlenebilirliğinin sağlanmasıdır. Ürünlerin tanımlama ve izlenebilirliğinin yapılması, farklı ürünlerin karışmasını engellediği gibi, oluşan bir uygunsuzluğun nedenlerinin de en kısa sürede tespit edilmesini sağlar.

2.)KAPSAM

Bu prosedür firmamızda imalatı gerçekleştirilen tüm ürünlerin tüm süreçlerini (Satınalma, depolama, kalite kontrol, bakım, planlama ve imalat, sevkiyat vb.) kapsar.

3.)SORUMLULAR

Tüm ürün ve hizmetlerin izlenmesinden, kayıtların tutulmasını ve muhafaza edilmesini sağlamaktan tüm bölümler sorumludur.

4.)TANIMLAR

    • Ürün Tanımlama: Her bir ürünü diğer ürünlerden ayırt etmeye yarayan kodlamadır.
    • İzlenebilirlik: Ürün veya ürünü meydana getiren malzemelerin belirli bir tanımlama sistemiyle tanımlanmasının yapılarak geriye dönük bilgilere ulaşabilme yeteneğidir.

5.)UYGULAMA

5.1)Genel

  1. Ürün Tanımlama ve İzlenebilirlik Programı (Virames) ERP Sistem Sorumlusu tarafından yönetilir.
  2. İmalat planındaki projeler kapsamında her proje için ayrı malzeme listeleri, iş akışları, ürün reçeteleri, kaynak haritaları, personel yeterlilikleri proje ekibi tarafından oluşturulmaktadır ve ilgili birim sorumlusu tarafından sisteme eklenir.
  3. İşlemlerin her adımında sistem ayrı bir barkodlama kodu oluşturur.
  4. Parti numarası için olan barkodlama sistemi aşağıdaki gibidir…

Temelleri 1980 yılında atılan GÖK GRUP 40 yılı aşan yolculuğunda, ülkesinde yakaladığı başarıyı dünyada yakalama hedefiyle sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en büyük ve başarılı gruplarından biri haline geldi.